Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarsamfundet har inlett ett samarbete för att få fram rutiner för avslutande av anställningar.

Detta då det inte är ovanligt med frågor i samband med jobbyte om vad som gäller med bland annat kunduppgifter, pågående förmedlingsuppdrag och provision.

– Det finns en någorlunda klar bild av vad som gäller utifrån god fastighetsmäklarsed, men det kommer även tillämplig arbetsrättslig lagstiftning och inte minst gällande anställningsavtal, vilket många gånger leder till oklarhet och osäkerhet kring hur man bör lösa situationen, säger Niklas Rollgard, Mäklarsamfundets förbundsjurist och representant i samarbetet.

Bristen på reglering kan få negativa ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsmäklare om ett förmedlingsuppdrag blir föremål för tvist, vilket är problematiskt.

– Sammantaget tycker vi oss se ett behov och ett önskemål från branschen att försöka få till stånd en branschstandard avseende avslutade anställningar och byte av arbetsgivare. Vi har inledningsvis valt att fokusera på att försöka enas kring en sådan standard, som vi hoppas även kan ge vägledning när angränsande frågor behöver lösas, säger Niklas Rollgard.

Den som ska sluta som mäklare redan nu bör ha i åtanke att en skriftlig begäran om utträde ur Mäklarsamfundet ska vara hos dem senast på söndag, 1 december, för att slippa nästa års avgift. Avregistrering hos Fastighetsmäklarinspektionen måste vara inne innan årsskiftet, medan båten för att begära utträde hos FMF seglade redan 1 oktober för att vara helt säker.

FMF låter dock veta i ett mejl att den som då bara slutar betala får en påminnelse, en varning om uteslutning varpå denna uteslutning verkställs.