Antalet lägenheter per capita är längst i Skåne.

Det visar Sydsvenska Handelskammarens senaste rapport Bostad Storstad som jämför bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsregioner.

Det som undersöks är bland annat bostadsbristen, antalet påbörjade bostäder och balansen mellan hyresrätter och bostadsrätter de senaste två åren.

I Malmö har den beviljade bygglovsarean sjunkit från 500 000 kvadratmeter till 300 000, det vill säga samma nivå som Stockholm. Antalet påbörjade lägenheter i staden har dock legat stabilt på 3200 den kartlagda tvåårsperioden, men projektvärdet visar en nedåtgående trend. Den beror sannolikt åtminstone delvis på att att andelen hyresrätter ökat.

Samtidigt har Göteborg intagit platsen som storstadsmästare i bostadsbyggande. Antalet påbörjade lägenheter har mer än fördubblats sedan 2017, från 2200 till 5000, och bygglovsarean gått upp från 450 000 till 700 000 kvadratmeter.

Sämst i klassen är Stockholm där antalet påbörjade lägenheter sjunkit från 6900 till 4500 och bygglovsarean mer än halverats, från 800 000 kvadratmeter till 300 000. Till följd av detta har värdet vänt uppåt.

– Malmö är annorlunda. Göteborg är annorlunda. Stockholm är annorlunda. Regionerna behöver börja diskutera övergripande strategi mer uttalat och hantera de skillnader som finns bättre. Det kan handla om detaljplanering, pendling, men även en diskussion om stabilitetspolitik i övrigt, säger Per Tryding, vvd på Sydsvenska Handelskammaren i en kommentar.

Ladda hem hela rapporten som pdf här.