Småhuspriserna i riket steg med tre procent tredje kvartalet i år jämfört med andra kvartalet. Samma gäller jämfört med tredje kvartalet 2018.

Det visar Statistiska Centralbyråns senaste Småhusbarometer.

Priserna steg i 18 av 21 län mellan de två senaste kvartalen, med högst uppgång i Kronoberg och Kalmar på åtta procent vardera. Störst prisnedgång såg Gotland, där de gick ned tre procent.

På årsbasis steg priserna i 18 län och var oförändrade i resterande tre. Blekinge hamnar i topp med en åttaprocentig ökning följt av Västmanland med sju.

Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige låg på drygt tre miljoner kronor och i Stockholm drygt 5,7 miljoner kronor.

Läs mer och se tabeller över länen och större kommuner här.