I september låg det 23 600 andrahands bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är fyra procent högre än 2018. Det visar en undersökning bland Hemnets besökare.

Samtidigt har utbudet på nyproduktionsmarknaden ökat något de senaste två månaderna, men sjunkit med 20 procent sedan toppnoteringen i juni 2018.

KÄLLA: Hemnet

Nedgången i nyproduktion i riket påverkas främst av den kraftiga minskningen i Stockholm vars utbud sjunkit med 35 procent sedan rekordsiffran i februari 2018. I år har det publicerats 9 830 nyproducerade bostadsrätter på Hemnet de tre första kvartalen vilket är den lägsta siffran sedan 2015.

KÄLLA: Hemnet

Jämfört med förra året har försäljningstiden minskat på andrahandsmarknaden. De senaste två månaderna har det tagit i genomsnitt 18 dagar att sälja en bostadsrätt i landet, med en ytterligare minskning i Skåne och Stockholm där det tog 16 dagar.

KÄLLA: Hemnet

Optimismen om prisnivån fortsätter att öka i landet. I oktober i år tror 32 procent på att priserna kommer att stiga vilket är den högsta noteringen sedan september 2017. 18 procent tror på prisnedgång.