Den kvartalsvisa rapporten Mäklarinsikt, som prognostiserar kommande kvartal, visar att mäklarna tror på en stabil marknad. Majoriteten bedömer att både pris, utbud och efterfrågan på såväl hus som lägenheter kommer att vara oförändrade.

Samtidigt tror tre procentenheter fler på ökade bostadsrättspriser medan fem procentenheter fler tror på ökade huspriser.

Björn Wellhagen. BILD: Mäklarsamfundet

– Majoriteten av fastighetsmäklarna tror på en stabil utveckling under årets sista kvartal. Samtidigt kommer allt fler signaler om att bostadsmarknaden börjar ta fart igen, säger Björn Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet som står bakom rapporten.

Han menar att det inte minst syns i att många av de tillfrågade tror på relativt snabba försäljningar och i att budpremien börjar klättra.

– När tron på en stabil bostadsmarknad ökar bland både konsumenter och mäklare ger sig framför allt fler av de som inte berörs av kreditrestriktioner ut på marknaden.

Vad gäller småhusen tror 66 procent att priserna kommer att stå still årets sista kvartal, medan 27 procent tror på stigande priser. Detta kan möjligen komma sig av att 21 procent tror på ett minskat utbud medan 58 procent tror att också det kommer att stå still.

För bostadsrätterna tror 65 procent på stillastående priser och 60 procent på oförändrat utbud, medan 23 procent tror på ökade priser och 27 procent på ökat utbud.

Läs hela rapporten här (pdf).