Det råder god efterfrågan på bostäder i många orter runtom i Finland – även utanför de största städerna Helsingors, Åbo och Tammerfors.

Även om bostadsrättspriserna gått ned något på andrahandsmarknaden har småhuspriserna stigit jämfört med tidigare år.

– Medierna målar upp en dyster bild av nuläget och framtiden på bostadsmarknaden i Finland. Människor skräms upp med prat om att bostäderna kommer att rasa i värde. Men om vi tittar på försäljningsstatistiken är bostadshandeln i Finland för närvarande betydligt livligare än väntat, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem som ligger bakom siffrorna, i ett uttalande.

Försäljningen har ökat med 2,9 procent på andrahandsmarknaden och totalt med 1,4 procent, och det även i mindre orter som Rovaniemi, Uleåborg och Joensuu.

– Sb-Hem har haft rekordsiffror under sommaren och början av hösten när det gäller både antalet affärer och omsättningen. Och det positiva läget verkar hålla i sig, säger Jukka Rantanen.

Henna Mikkonen är chefsekonom inom Sparbanksgruppen och håller med.

– Även om utsikterna för världsekonomin har blivit mer osäkra och Finlands ekonomiska tillväxt avtar, finns det inga tecken på att ekonomin kommer att krascha. Det är snarare fråga om en vanlig konjunkturväxling.