Villaägare bor billigast

Husägare i Sverige betalar 16 procent av sin disponibla inkomst för sitt boende. För bostadsrättsägare är det 20 procent och hyresgäster 28 procent.

Det rapporterar Hyresgästföreningen efter Statistiska Centralbyråns Inkomstrapport 2017 som kom under sommaren.

Halva befolkningen bor i ett småhus de själva äger. 19 procent bor i bostadsrätt och 28 procent i hyresrätt. Drygt 60 procent av småhusen har fler än fyra rum, av lägenheterna är det inte fler än fem procent.

Det visar sig alltså att den som har en bostad med fyra rum och kök i ett småhus betalar i genomsnitt 76 000 kronor, medan bostadsrättsinnehavare betalar 95 000 kronor och hyresgäster 97 000. Detta samtidigt som boende i småhus har en disponibel medianinkomst på 440 000 kronor, i bostadsrätter 480 000 kronor och hyresgäster 360 000 kronor.

KÄLLA: SCB

– Höga boendekostnader slår särskilt hårt mot människor med små marginaler. Det gäller till exempel studenter som många gånger betalar mer än hälften av sin disponibla inkomst i hyra, säger Sören Lejon, ordförande i Hyresgästföreningen i Luleå i ett uttalande.

Siffrorna visar att ensamboende i hyresrätt betalar i genomsnitt drygt en tredjedel av inkomsten i hyra. Minst betalar sambor utan barn i hus, 14 procent.

Läs hela rapporten här (pdf).