Valueguard: Bred uppgång i augusti

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, Hoxswe, gick upp med 1,7 procent i augusti.

Det visar den senaste mätningen från Valueguard som kom i dag.

KÄLLA: Valueguard

Mest steg villaindex med 2,3 procent, medan bostadsrätterna stannade på 0,7. De tre storstäderna såg också samtliga en ökning på både villor och bostäder. Stockholm med 0,5 för bostadsrätter och 1,5 för villor, Göteborg med 1,0 för bostadsrätter, 1,3 för villor och i Malmö steg bostadsrättsindex med 0,7 och villaindex med 1,9 procent.

Anledningen till den stora ökningen i villaindex är delvis att det steg med 3,3 procent i medelstora städer mellan juli och augusti. Dock är det vanligt att index stiger i augusti och efter en justering för säsongseffekter står Hoxswe för riket stilla för villor medan bostadsrättsindex minskar med 0,1 procent.

Samtidigt låg antalet försäljningar i augusti drygt tio procent över fjolåret och fem procent över 2017 års nivå.

Valueguard har även tittat på bostadsrättsmarknadens prisutveckling i Stockholm och Göteborg första halvan av september. Den var stillastående i Stockholm och steg med en procent i Göteborg.