Oförändrad ränta – men tre av tio oroar sig ändå

Än en gång lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad. Detta till trots känner 29 procent av svenskarna lite till mycket stor oro över räntorna på sina bolån.

Det visar undersökningen Bobarometern av Svensk Fastighetsförmedling.

Oron kan ha samband med att nästan lika många, 27 procent, i samma undersökning svarar att de skulle tvingas flytta om boendekostnaden går upp med upp till 3000 kronor i månaden. Värst är det för den yngsta och den äldsta gruppen, 18 till 29 och 64 till 74. Där skulle 37 respektive 38 procent tvingas bort från sina hem vid en sådan höjning, och 7 respektive 8 procent klarar överhuvudtaget ingen höjning.

Samtidigt har den äldsta gruppen de största besparingarna – fler än hälften har över 100 000 kronor som buffert, vilket bara 18 procent av de yngsta har. Bland dem har istället var femte ingen buffert alls.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i ett unikt läge och att räntorna med största sannolikhet inte kommer fortsätta att vara så låga som de är i dag. Det kan därför vara bra att undersöka hur en höjning skulle kunna påverka privatekonomin, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i ett uttalande.

KÄLLA: Bobarometern/Svensk Fastighetsförmedling