Nya riktlinjer för anställningar

Mäklarsamfundet har tagit fram nya riktlinjer för anställningsvillkor i mäklarbranschen, rapporterar de på sin hemsida.

Där skriver de att villkoren främst är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, men att riktlinjerna är ett underlag – både för den som vill jobba och den som vill upprätta avtal. Meningen är att de ska hjälpa branschen att attrahera rätt kompetens och få till både långsiktighet och hållbarhet.

Bland punkterna finns att samtliga anställda ska ha ett skriftligt antal, 25 dagars semester och garanterad minimilön. Det ska vara tydligt vad som ingår i avtalet, till exempel pension, föräldraledighet och försäkringar.

Utgångspunkten är aktuell lagstiftning, men också förmåner i jämförbara branscher.

Läs hela Mäklarsamfundets dokument här (pdf).