Fortsatt minskad aktivitet på byggmarknaden

BILD: Navet

Nya siffror från Navet Analytics visar att aktiviteten på byggmarknaden har bromsat in. De utgår från en konsultpanel bestående av bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter som analyserar arbetsvolym och ordrar.

Den senaste mätningen fastslår den svaga årstakt som visats i tidigare sammanställningar under året.

Panelen menar att den allmänna konjunkturutvecklingen och det vikande bostadsbyggandet är framtida hot, trots en viss räddning i offentligt byggande.

Samtidigt visar Navets kommande konjunkturrapport över hela Norden att första halvåret i år sett bra ut både i Danmark, Norge och Sverige, men svagare i Finland. Prognosen landar dock på att den svenska husbyggnadsvolymen kommer att minska med fem till tio procent i år, medan våra grannländer ser ut att klara sig bättre. Där indikeras nolltillväxt.