Fler bostadsägare tror på stigande priser

Sedan i maj har andelen som tror på stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt ökat markant. Det visar en undersökning av SBAB och Kantar Sifo.

43 procent av hushållen tror på en prisuppgång med över fem procent på ett års sikt jämfört med 37 procent i maj. Samtidigt tror 30 procent på stillastående priser det kommande året, jämfört med 35 procent i maj. Optimismen syns även, om än inte i lika stor mån, i att färre tror på sjunkande priser – sex procent nu jämfört med sju procent i februari.

– Minskande oro för räntehöjningar är en trolig förklaring. Andelen som tror på stigande bostadspriser och att det beror på lägre bostadsräntor har ökat från två till sex procent mellan maj och augusti, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

På tre års sikt trår 48 procent på en prisökning med upp till tio procent medan 22 procent tror på ett stillastående. Mycket få, en procent, tror att bostadspriserna kommer att falla med mer än tio procent under denna tid.

Dock skiljer sig förväntningarna mellan olika hushållsgrupper.

– Den som äger sin bostad verkar – liksom vår mätning i maj visade – ha en betydligt mer ljus bild av de framtida bostadspriserna jämfört med dem som bor i hyresrätt och framför allt jämfört med dem som går i köptankar, säger Robert Boije.