Tolv procent färre lägenheter byggda i år

Antalet nybyggda lägenheter har minskat med tolv procent sedan förra året. Det visar nya, än så länge preliminära, siffror från Statistiska Centralbyrån.

KÄLLA: Statistiska Centralbyrån

Första halvåret 2019 påbörjades 24 650 lägenheter i landet. Samma period förra året var antalet 27 966. Andelen lägenheter som finns i småhus har minskat mest, med 21 procent, medan de i flerbostadshus minskat med nio.

61 procent av lägenheterna i flerbostadshus är hyresrätter.

Även antalet påbörjade ombyggnader har minskat, i fjol gav de ett tillskott på 1362 lägenheter medan årets stannar på 1300.

Se tabell över länen här.