Svensk Mäklarstatistik: Sommarmarknaden något uppåt

Bostadsrättspriserna i Sverige stod stilla den senaste månaden. Detta gäller även Stockholm, medan Göteborg och Malmö båda såg en enprocentig ökning i de centrala delarna och Malmö en treprocentig i regionen.

– Malmöområdet fortsätter att sticka ut på bostadsrättsmarknaden. Årstakten i Stormalmö är nu åtta procent, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett uttalande.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

Vad gäller villorna ökade priserna med en procent i landet den senaste månaden, trots att de var stillastående i storstadsområdena.

– Huvuddelen av sommarökningen härrör följaktligen från övriga riket. Årstakten för riket ligger fast på måttliga en procent vilket också gäller i Stockholm och Göteborgsområdet. Stormalmö sticker ut även här med en årstakt på fem procent, säger Per-Arne Sandegren.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik

Antalet sålda bostäder brukar sjunka markant på sommaren och det gäller även detta år, men de har ändå ökat jämfört med förra året.

– Vi noterar sju procent fler försäljningar av villor och bostadsrätter denna juli jämfört med samma månad förra året.

Samtidigt har fritidshuspriserna i Sverige gått upp tre procent det senaste året och medelpriset ligger nu på 1 719 000 kronor.