Småhusbarometern: Upp tre procent

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att småhuspriserna gick upp med nästan tre procent på riksnivå den senaste tremånadersperioden. Ökningen gäller både jämfört med den förra tremånadersperioden och maj-juli 2018.

Mellan februari-april och maj-juli i år steg priserna i 19 av landets 21 län, och störst var uppgången i Jämtland med sju procent. Enda länet som redovisar sjunkande priser är Kronobergs län och där med endast en procent.

På årsbasis har priserna stigit i 17 län med Blekinge i topp och Västernorrland, Norrbotten och Kronoberg i botten.

Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige maj-juli 2019 var tre miljoner kronor.

Läs mer och se tabeller hos SCB här.