Prognos: fortsatt färre nybyggen

BILD: Navet/Mickael Tannus

Den samlade nybyggnadsvolymen kommer att minska med runt tio procent på ett års sikt.

Det visar Navet Analytics senaste progonos, den löpande månadsbevakningen Marknadssignaler & prognoser.

Där har de gjort en sammanställning av antalet beviljade bygglov baserat på statistik från Statistiska centralbyrån, beräknat i ett rullande tolvmånadersvärde.

Resultatet ligger i linje med Navets senaste konjunkturprognos, som också den visade en nedgång för nybyggnadsinvesteringar med tio procent 2019 och ytterligare fyra procent 2020.