Nya penningtvättföreskrifter från och med i dag

I dag den 1 augusti trädde de nya föreskrifterna om penningtvätt för fastighetsmäklare i kraft.

Fastighetsmäklarinspektionen skriver att fastighetsbranschen internationellt pekas ut som ett område där penningtvätt förekommer frekvent, varför de nya föreskrifterna är aktuella.

I dessa finns bestämmelser över vad mäklare ska göra för att hindra att deras verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat handlar det om allmän riskbedömning, kundens identitet och riskprofil samt sparandet av dokumentation. Den allmänna riskbedömningen ska dessutom utvärderas minst en gång om året och/eller när ”marknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt har förändrats”, som det står i föreskrifterna.

Här (pdf) finns varningssignaler att utgå ifrån, till exempel om det visar sig svårt att kontrollera kundens identitet och hen är ovillig att svara, om objektet säljs till kraftigt underpris eller om köparen vill betala kontant.

Mäklare är skyldiga att vid misstanke om tvivelaktiga händelser kontakta finanspolisen.

Läs fler dokument hos Fastighetsmäklarinspektionen här.