En mäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen för att ha marknadsfört ett hus med parkettgolv trots att det fick laminatgolv.

Det handlar om ett hus som såldes under byggfasen, där det i annonsen stod att det skulle ha hög standard med bland annat parkettgolv. När anmälaren och hans sambo flyttat in upptäckte de att det var laminatgolv i hela huset, trots att de dubbelkollat golven med mäklaren ifråga.

Anmälaren kontaktade då säljaren som menade att det aldrig sagts något om parkett och hänvisade till mäklaren. Denna i sin tur hävdade att han aldrig sagt något om parkett i huset.

Fastighetsmäklarinspektionen håller inte med utan menar att det är ”ostridigt i ärendet att fastigheten har marknadsförts med parkettgolv trots att det var laminatgolv som skulle läggas i huset”. De skriver också att parkett typiskt sett är något som påverkar värdet på fastigheten.

Därmed utgör förseelsen en grund för varning.