Med lagboken under armen är Sofia Ekander redo att ta sig an en utmanande marknad. När hon började sin utbildning såg fastighetsmarknaden i Stockholm väldigt annorlunda ut mot vad den gör idag. Att få kämpa lite i början tror hon kan bli en bra erfarenhet inför framtiden.

– Jag har ett intresse för arkitektur, byggnader och inredning, samt att jag alltid har älskat att arbeta med människor. Detta kombinerat med något jag verkligen drivs av, försäljning, det var grundtanken till varför jag ville bli fastighetsmäklare, säger Sofia.

Efter att ha flyttat från sin hemort Helsingborg till Stockholm kände hon att det var dags att utbilda sig. Hon hörde talas om FEI och tog därför kontakt med Fastighetsbyrån Södermalm, som nu är hennes arbetsgivare och som finansierar hennes utbildning.

– För mig var studier på FEI det självklara valet! Jag ville inte gå den vanliga vägen och leva ett traditionellt studentliv. Det var viktigt att kunna kombinera arbete med studier. Jag valde att läsa utbildningen under 19 månader, det var en bra takt för mig då jag har arbetat parallellt som kundkoordinator på Fastighetsbyrån Södermalm.

Kombinationen av studier och praktiskt arbete på mäklarkontor har gett Sofia självförtroende inför den kommande rollen. Hon tror på öppen och rak kommunikation. Att bli anförtrodd som mäklare är enligt henne en grundläggande faktor för att nå framgång, men det är också viktigt med kunskap. Lagboken har därför varit hennes ständiga följeslagare under utbildningens gång.

– Utbildningen har varit väldigt lärorik. Stort fokus ligger på juridiken vilket jag tycker är väldigt bra då man har ett stort ansvar som fastighetsmäklare. Jag tror också att det är viktigt att se mäklaryrket som ett serviceyrke och inte bara ett försäljningsyrke. Det gäller att andas högklassig service och se till kundnyttan, vilket alltid har varit en självklarhet för mig i tidigare arbeten!

– Mitt mål är att bli en rekommenderad mäklare bland kunderna med många återkommande kunder. Det skulle kännas som ett bra kvitto på framgång, säger Sofia Ekander.

 

Om utbildningen

Fastighetsmäklare 120 hp är en uppdragsutbildning som ges av FEI i samarbete med Högskolan Väst. Den vänder sig till mäklarföretag som vill utveckla sina medarbetare.

Läs mer om utbildningen här