Bolåneundersökning lugnar SBAB men oroar Finansinspektionen

Robert Boije, chefsekonom SBAB. BILD: SBAB

SBAB har låtit göra en Sifoundersökning om ränteuppgångar som visar att hushållen skulle klara dem ganska väl, rapporterar Sveriges Radios Ekonyheter.

– I vår enkätundersökning säger majoriteten av de svarande att man klarar en ränteuppgång ganska väl ända upp till 3000 kronor i månaden, säger Robert Boije, SBAB:s chefsekonom, till Ekot.

22 procent av de tillfrågade skulle dra ned på amorteringarna vid en räntehöjning på 3000 kronor, vilket han menar också är en del av sparandet.

– Och en viktig faktor i Sverige om man jämför med andra länder som fått problem vid stora ränteuppgångar, det är just att hushållen här har väldigt högt sparande. Det hade man inte i länder som Danmark, Storbritannien och USA som tidigare fått problem med fallande konsumtion när räntorna gått upp.

Robert Boije anser att den bild som Riksbanken visar upp inte stämmer överens med undersökningen. På Finansinspektionen menar man dock att undersökningsresultatet ger stöd för deras oro mätt i antalet hushåll istället för procent.

– Även vid en ökning på 1000 kronor upplever en procent att de behöver flytta. Det handlar om tiotusentals hushåll som då skulle behöva flytta. Det är alarmerande och skulle få makroekonomiska konsekvenser, säger chefsekonomen Henrik Braconier till Ekot.