Sverige behöver 64 000 nya bostäder om året fram till 2027

För att motsvara befolkningsökningen kommer Sverige att behöva 64 000 nya bostäder om året fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar.

I beräkningarna ingår både hur antalet hushåll förändras och hur det redan befintliga bostadsbeståndet ser ut. De regionala beräkningarna utgår från 60 arbetsmarknadsregioner i landet, och av dessa behöver 38 nya bostäder. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för 76 procent av det totala behovet.

Resterande 22 regioner saknar behov av demografiska skäl. Dock kan det finnas andra behov vilka hänger ihop med en åldrande befolkning.

– Antalet personer som är 80 år och äldre ökar i alla regioner och bostadsbeståndet kan behöva anpassas utifrån de äldres behov. Det är också troligt att ett visst bostadsbyggande i dessa regioner kommer att ske för att svara mot efterfrågan, säger Boverkets enhetschef Mikael Nordström i ett uttalande.

Läs mer om Boverkets beräkningar här.

KÄLLA: Boverket