Svensk Mäklarstatistik: Små prisrörelser

Svensk Mäklarstatistiks siffror för juni visar att villapriserna gått upp en procent i riket medan bostadsrätterna stått still. De sistnämnda har ökat med tre procent sedan samma period för ett år sedan.

– Den senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med en procent i Malmöområdet, centrala Stockholm och Göteborg medan priserna i övriga redovisade områden var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan noll och plus åtta procent. Det lägre värdet hittar vi i Storgöteborg medan det högre gäller Stormalmö, säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Samtidigt ökade villapriserna med en procent i Stormalmö i juni men var oförändrade i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Första halvåret i år nådde rekordnivå i försäljningar med 83 000 sålda villor och bostadsrätter, vilket är 3000 fler än juni i fjol. Dock tar det i genomsnitt tio dagar mer från annons till försäljning nu än det gjorde när priserna var som högst 2017.

KÄLLA: Svensk Mäklarstatistik