Studenter hittar mest boende för pengarna i Sundsvall

I samband med antagningsbeskeden till universiteten har Svensk Fastighetsförmedling utrett i vilken studentstad man får mest bostad för pengarna.

Det visar sig att de som sökt till Mittuniversitetet i Sundsvall får hela 70 kvadratmeter för den miljon kronor undersökningen utgår ifrån. Det är nästan, men inte riktigt, lika mycket som de två följande studentstäderna tillsammans – i Västerås får studenten 42 kvadratmeter och i Karlstad 38.

– Förra året saknades studentbostäder i 24 av 33 studentstäder. Bristen på rätt sorts bostäder för unga är alltså fortfarande stor och boendefrågan kan vara avgörande för många som vill börja läsa vid universitet eller högskola. I dagsläget måste många unga få ekonomisk hjälp av sina föräldrar för att köpa egna bostäder och så ska det givetvis inte behöva vara, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i ett uttalande.

Inte oväntat ger miljonen absolut minst yta i Stockholm följt av Göteborg, med 12 respektive 17 kvadratmeter. Dock ligger inte Lund och Uppsala långt efter med sina 20 kvadrat.

– En osäker boendesituation kan påverka såväl studieresultat som den psykiska hälsan. Politiker måste ta bostadsfrågan på allvar, annars riskerar Sverige att halka efter på flera plan och tappa sin plats som en internationellt attraktiv kunskapsnation, säger Liza Nyberg.

KÄLLA: Svensk Fastighetsförmedling