Orörlighet stoppkloss för både unga och gamla

En av tre över 60 vill lämna huset för en lägenhet, samtidigt som varannan lägenhetsägare vill flytta till hus.

Det visar en ny undersökning Mäklarhuset genomfört med över 10 000 bostadsägare från hela landet.

37 procent av de lägenhetsboende säger dock att de har låga, eller mycket låga, möjligheter att flytta till hus.

– I dag står villamarknaden alldeles för stilla. För att lyckas med bostadsbristen behöver vi effektivisera nyttjandegraden av nuvarande bostadsbestånd och öka incitamenten till att flytta, både till och från villa, säger Erik Wikander, vd på Mäklarhuset, i ett uttalande.

Trots att husbeståndet är större än bostadsrätter är rörligheten betydligt större bland de sistnämnda. Drygt 50 000 hus bytte ägare mellan april i fjol och april i år, medan lägenhetsköpen är dubbelt så många. Och det är kostnaderna som utgör det största hindret.

– Kostnaderna i samband med flytt skapar väldigt starka inlåsningseffekter. När flyttkedjorna sätts ur spel minskar utbudet och priserna ökar, vilket i sin tur gör det till ett flerårsprojekt att få ihop en tillräcklig insats, säger Erik Wikander.

Nästan var tredje villaägare upplever också att utbudet av lägenheter matchar deras behov dåligt eller mycket dåligt. Nio av tio vill ha tillgång till balkong eller uteplats, och lägenheterna får inte vara mindre än hälften så stora som huset.