Senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån visar att mäklarna anser att det behöver byggas billigare bostäder för att få igång bostadsmarknaden. I detta är de överens med det svenska folket, enligt en Sifoundersökning.

BILD: Fastighetsbyrån

Eftersom köparnas marknad fortfarande är stark tillfrågades mäklarna vad som skulle öka efterfrågan. En tredjedel, 34 procent, svarade ”Att det byggs billigare bostäder”. På andra plats kom ”Bostadspolitiska beslut” kring till exempel beskattningar och regleringar med 19 procent.

Detta ligger i linje med svenska folkets svar i den Sifoundersökning Fastighetsbyrån gjorde i våras. Där visas bland annat att 51 procent anser nyproduktion oattraktivt, och av dessa är det 68 procent som anger priset som främsta anledning.

– Prisökningar på marknaden generellt, och möjlighet att göra bra affärer, drev länge efterfrågan på nyproduktion. Det har tyvärr också lett till att utformning och prissättning inte främst utgått från köparnas behov, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån, i ett uttalande.

Han menar att detta gett ett stort utbud av likriktade bostäder vilka byggts för dem som redan är inne på bostadsmarknaden. Och de upplevs som dyra.

– Vad som behöver byggas nu skiljer sig mycket från ort till ort men överlag behövs det billigare alternativ anpassat för dem som vill in på marknaden och äldre som vill ha mindre, säger han.

KÄLLA: Mäklarpanelen/Fastighetsbyrån