Fastighetsmäklarinspektionen rapporterar i sitt nyhetsbrev att de hittills i år har kontrollerat närmare 500 mäklare.

Detta för att se huruvida de har skulder hos Kronofogden eller förekommer i polisens belastningsregister – något de gör regelbundet.

– Om en kontroll visar att så är fallet kan vi inleda ett ärende för att avgöra om personen är fortsatt lämplig att arbeta som mäklare, säger Ann-Margreth Edberg, administrativ chef på Fastighetsmäklarinspektionen och den som ansvarar för kontrollerna.

Av de 500 kontrollerade mäklarna har FMI inlett ärenden på fyra.

– Överlag får man nog säga att de allra flesta mäklare är skötsamma. Att mindre än en procent av de kontrollerade mäklarna blir föremål för ytterligare granskning är ett gott tecken, säger Ann-Margreth Edberg i nyhetsbrevet.