Var femte flyttar mindre än en kilometer

BILD: Mäklarhuset

En undersökning som Mäklarhuset gjort i samarbete med Demoskop visar att lägesbubblan är stark i Sverige. Det vill säga: när vi flyttar så flyttar vi inte särskilt långt. 67 procent stannar i sin kommun, och 37 procent i sin stadsdel eller sitt område.

Var femte flyttar inte ens en kilometer.

– Många har svårt att hitta en ny bostad och bor därför antingen för stort eller för litet. En viktig orsak till detta kan vara att många är låsta vid ett visst område eller läge, säger Erik Wikander, vd på Mäklarhuset, i ett uttalande.

Storstadsbor värst

De boende i Sveriges tre storstadsområden är värst. De är hälften så benägna som norrlänningar att lämna sitt närområde och var tredje överväger bara en eller två stadsdelar när de ska flytta.

– I storstadsregionerna är det som svårast att hitta en bostad, och det är också där som människor är som mest snäva i sitt flyttbeteende och sitt sökmönster. I vår undersökning ser vi också att det hänger ihop med att man har en förhållandevis låg kännedom om sitt närområde, säger Erik Wikander.

Detta visar sig också i att storstadsborna i många fall känner internationella storstäder bättre än närliggande områden – till exempel känner 26 procent av stockholmarna väl till New York medan bara 19 procent säger detsamma om Nacka. I Malmö känner 42 procent till London medan Lomma är inte är närmare bekant för fler än 33 procent. Av göteborgarna är det 38 procent som kan Köpenhamn, jämfört med 17 procent för Kungälv och Kungsbacka.

Samtidigt letar nästan var tredje svensk mellan 18 och 39 efter en ny bostad. Undersökningen pekar på att den snäva kravbilden kan göra det onödigt svårt.

– Att bryta lägesbubblan är en del i att få till en mer välfungerande bostadsmarknad. Här kommer vi att arbeta aktivt med att inspirera människor att upptäcka nya områden, säger Erik Wikander.

Läs hela dokumentet här.