Boverkets senaste prognos visar att bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska. I år påbörjas totalt cirka 49 000 bostäder i landet – en minskning med 11 procent jämfört med i fjol. En revidering från Boverkets decemberprognos då de trodde på 51 000 nya bostäder under 2019.

Nästa år beräknas antalet minska ännu mer, till 46 500.

Värst ser det ut i Stockholm där antalet påbörjade bostäder 2020 kommer att ha halverats på bara tre år, och bostadsrätterna ha fallit med hela 65 procent.

I Malmö inleds en nedtrappning efter ett par år med hög byggtakt, men trots detta väntas antalet påbörjade bostäder per tusen invånare vara det dubbla mot huvudstaden.

Nyhetsbyrån Direkt citerar Boverkets bostadsanalytiker Hans-Åke Palmgren om orsakerna till minskningen:

– Utbuded kan ha ökat för mycket på vissa håll, framför allt i dyrare segment. Kreditrestriktioner stå rockså för en stor del av minskningen och finansieringen av bostadsrätter är prolematisk, med försäljning långt före byggstart. Dessutom har vi stoppet för investeringsstödet.

Här finns Boverkets senaste indikatorer att hämta.