Skör marknad enligt ny analys

En färsk analys från Veidekke visar att läget på bostadsmarknaden fortfarande är mycket skört, trots viss stabilisering.

Bland annat har antalet påbörjade bostäder minskat med 20 procent – i Stockholm med hela 52 procent. Antalet påbörjade bostäder sjunker enligt statistiken ned mot 40 000 bostäder per år under detta år och nästa, vilket är en minskning med 40 procent från toppen.

Nettoinflyttningen till Stockholm ligger nu på plus-minus noll, då kreditrestriktionerna gör att fler flyttar ut och färre flyttar in.

– Läget på bostadsmarknaden är mycket skört och liknar på många sätt den situation som rådde i början av 90-talet, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, i ett uttalande.

Han menar att Sverige riskerar en kris.

– Om nua ogenomtänkta åtgärder vidtas, som till exempel snabbt minskande ränteavdrag eller illa utformade höjningar av fastighetsrelaterade skatter kan vi få en ny djup kris på bostads- och fastighetsmarknaden.

Hela rapporten hittas här (pdf).