Riksbyggen ifrågasätter Finansinspektionen

I ett svar på Finansinspektionens debattartikel i Dagens Nyheter i fredags skriver Riksbyggen att deras bild av situationen för unga på bostadsmarknaden är en helt annan.

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen

Finansinspektionen menade att andelen unga som är nya bolånetagare är högre i dag än åren innan amorteringskraven.

Riksbyggen å sin sida ifrågasätter bristen på jämförande siffror i debattartikeln och menar att det nog finns skäl till luddigheten.

”Tittar man i det underlag som FI levererat till regeringen är det klart och tydligt att antalet unga som skaffat bolån ökat under en räcka av år innan amorteringskraven infördes /…/ Men kurvan över det ökade antalet unga som tar bolån bryts tydligt när amorteringskraven införs”, skriver vice vd Mårten Lilja och ironiserar något över hur FI lyckas betrakta detta som att inga hinder uppstått.

Riksbyggen poängterar också att Finansinspektionens analys bygger på de som fått lån. De som fått nej är inte med i statistiken.

”Helt klart är att om regeringen vill nå sina mål för bostadsbyggandet behövs ett annat underlag än det som FI nu levererat”, skriver Mårten Lilja.