2018 femma på investeringstoppen

93 miljarder kronor investerades i nybyggnad av småhus och flerbostadshus 2018. Trots att det var en minskning jämfört med rekordåret 2017 innebar det en extremt hög investeringsnivå.

Det rapporterar analysföretaget Industrifakta i en ny mätning.

En tillbakablick över de senaste trettio åren visar att 2016 och 2017 toppar listan, följt av 1989 och 1990, vad gäller nybyggnation av samtliga typer av bostäder.

Vid en uppdelning toppar 1989 och 1990 småhusbyggnationen 1988-2018, medan högst bostadsbyggande i flerbostadshus skett de senaste tre åren med fjolåret på tredjeplatsen.

– Flera faktorer kan förklara utfallet. Det har dels en konjunkturell förklaring där kombinationen av god tillväxt och ett lågt ränteläge har stärkt de ekonomiska incitamenten för denna typ av investeringar, och dels ett uppdämt bostadsbehov, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, i ett uttalande.

Han menar dock att produktionskostnaden per lägenhet samtidigt är högre i dag.

– Detta även när investeringarna tidigare år har räknats upp till 2018 års prisnivå.