Stockholms villamarknad hetast i landet

Lidingö centrum. BILD: Wikimedia Commons

Hemnets klickindex för första kvartalet i år visar att villamarknaden i Stockholm är hetat i landet.

Samtliga tre län med flest villaklick låg i Stockholms län, med Lidingö i topp. Ön fick i genomsnitt 380 klick per dag och annons – det är mer än tre gånger så mycket som rikssnittet.

Det är också 15 procent fler klick än samma tid i fjol, då Lidingö låg tvåa efter Lund.

KÄLLA: Hemnet

 

Vad gäller bostadsrätter är det Lomma som ligger i topp med 169 klick per dag och annons.

– Det finns ett tydligt samband mellan förändringen i genomsnittligt antal klick och prisutveckling i samma kommun, vilket gör detta index intressant. Till viss del förklaras det av att ett minskat utbud leder till både fler klick för de befintliga annonserna och ett generellt högre genomsnittspris, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, i ett uttalande.

KÄLLA: Hemnet

 

Hemnets klickindex baseras på det medianantalet klick per bostad och dag det senaste kvartalet.