Det säljs allt färre bostadsrätter i Stockholm, rapporterar Hemnet. Första kvartalet i år såldes det knappt 8800 bostadsrätter i länet, vilket är åtta procent lägre än samma period förra året.

Mönstret i övriga riket har dock snarast varit det motsatta, med högre försäljningar än på flera år.

Stockholmsnoteringen är dessutom den lägsta som uppmätts för denna tid sedan 2013, samtidigt som utbudet i år varit rekordhögt.

– Det är tydligt att det är Stockholm som har påverkats mest av de senaste årens skärpta kreditgivning och amorteringskrav. Möjligtvis krävs det att säljarna i större utsträckning går köparna till mötes, vilket i så fall skulle kunna leda till en fortsatt prisnedgång, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker, i ett uttalande.

Han menar dock att det som hittills synts är att säljarna avvaktar om de inte får de pris det förväntar sig.

– Det är det som gör att försäljningsvolymerna minskat trots rekordhögt utbud.

Att det i riket totalt sålts fler bostadsrätter första kvartalet än det gjorts på många år gör utvecklingen i Stockholm särskilt anmärkningsvärd.

– Dessa höga försäljningsvolymer sätter de minskade försäljningssiffrorna i Stockholm i perspektiv, säger Erik Holmberg.