Generation Z vill bo i villa – men anser hyresrätt mest realistisk

I höstas genomförde Boinstitutet via Ungdomsbarometern en undersökning om de ungas framtida boende. 2989 unga mellan 15 och 24 år svarade bland annat på hur de helst bor.

KÄLLA: Boinstitutet/Ungdomsbarometern

Det visar sig att hela 40 procent vill bo i villa när de har etablerat sig på arbetsmarknaden. Drygt en tredjedel vill ha bostadsrätt, medan nästan ingen vill dela med kompis eller bo i andra hand.

Samtidigt menar de dock att det mest realistiska är hyresrätt, trots att över hälften uppger att det känns omöjligt att få ett förstahandskontrakt. Anledningen är att en liten hyresrätt passar deras ekonomi och storleken på hushållet bättre – och att de inte får lån.

– Att en hyresrätt som anses mest realistiskt samtidigt upplevs omöjlig att få visar hur tuffa villkoren är för unga som inte har föräldrar som kan hjälpa till med bostadslån, kommenterar Boinstitutets verksamhetsledare Moa Andersson resultatet.

Bostadsrätter betraktas samtidigt som en god investering och ett sparande, eftersom ”man betalar till sig själv”. Andra fördelar är att de oftare ligger centralt och möjligheterna att inreda fritt, enligt ungdomarna.

– Att bostadsrätten blivit allt mer populär och ses som en investering hänger sannolikt samman med att priserna gått stadigt uppåt och räntorna varit låga. Om prisutvecklingen stannar av är det troligt att också synen på bostadsrätten som en god investering förändras, säger Moa Andersson.

Villan är mer av ett livsmål för de unga och tycks ingå i en idealbild av familjeliv.

I dag flyttar svenskarna hemifrån innan 20 års ålder, och det är oftast från en villa till en studentlägenhet.

Hela rapporten finns här (pdf).