Flest antal nya lägenheter sedan 1973

Förra året såg högsta antalet nya lägenheter sedan 1973. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

2018 färdigställdes 42 844 lägenheter i nybyggda flerbostadshus, vilket är 20 procent fler än året innan – och alltså det högsta antalet sedan 1973, då siffran var drygt 53 700.

Ytterligare 12 032 lägenheter byggdes i småhus, vilket är något färre än 2017. Samtidigt tillkom 3495 genom ombyggnationer, främst av lokaler och vindar.

Strax över hälften av de nya lägenheterna ligger utanför de tre storstadsområden, vilket inte hänt sedan 1997. Flest av dem finns i Uppsala län med 9,7 nya lägenheter per tusen invånare. Siffran för riket är 5,4.

48 procent av de nya lägenheterna i flerbostadshusen är bostadsrätter, men där råder stora regionala variationer – till exempel i Storstockholm är sju av tio bostadsrätter medan Stormalmö har sex av tio hyresrätter.

Över en tredjedel, 16 000, av lägenheterna var två rum och kök.

Läs fler detaljer och se tabeller här.