Åtta av tio kommuner har bostadsbrist

 

240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, anger att det råder underskott på den lokala bostadsmarknaden. Det är dock något färre än 2017 då bostadsbristen var rekordstor.

Det visar Boverkets nya bostadsmarknadsenkät.

Samtliga storstads- och högskolekommuner uppger underskott på bostäder. Främsta orsaken är höga produktionskostnader, och många kommuner anger också svårigheterna för privatpersoner att få lån.

En av de grupper som har svårast att få tag i bostad är ungdomar, ett problem som har funnits i flera år och fortsätter trots ökat bostadsbyggande. Också gruppen 80 år ökar och underskottet på särskilda boenden för dem har ökat med elva kommuner. En tredjedel av kommunerna bedömer att behovet kommer att finnas kvar om fem år.

Bara 46 av kommunerna uppger att de har en bostadsmarknad i balans och av dessa är det Östersund som har störst folkmängd – 60 000 invånare. Fyra kommuner har bostadsöverskott.

Se tabeller och öppna data för olika grupper hos Boverket här.