Äldre vill helst bo i hyresrätt

Stockholms bostadsförmedling har gjort en kundpanelundersökning om vilken typ av bostad kunderna i bostadskön helst vill ha. Undersökningen visar att ju äldre de tillfrågade är, desto hellre vill de bo i hyresrätt.

BILD: Bostadsförmedlingen Stockholm

62 procent av de över 65 år vill bo i hyresrätt, och omvänt vill bara 7 procent av dem bo i villa, radhus eller kedjehus. I åldersgruppen 35-44 vill jämförelsevis 29 procent bo i villa.

Bostadsrätt är populärast bland den yngsta gruppen mellan 18 och 24, av dem vill 38 procent bo i en sådan. Hälften av den gruppen söker ändå hyresrätt eftersom de inte har råd att köpa en bostad.

I den äldsta gruppen handlar det mindre om ekonomi och mer om bekvämlighet – man behöver inte själv stå för renovering eller underhåll. 39 procent av 65-plussarna angav det som främsta skäl.

De yngre grupperna var generellt mer positiva till den bostadstyp de redan bodde i, medan viljan att flytta till hyresrätt alltså ökar med åldern.