500 bostäder till Heden i Örebro

BILD: Örebro kommun

Nu har detaljplanen för Heden i Örebro vunnit laga kraft. I den ingår 500 bostäder i bland annat flerbostadshus, stadsvillor och småhus.

Området är även tänkt att få förskolor, en grundskola och två parker och karaktäriseras av sitt ytterkantsläge – visionen är att den byggda miljön ska bli en del av den omgivande naturen.

Längs Sandbackavägen finns möjlighet till centrum, handel och ett torg.

– Förhoppningen är att det ska bli en naturlig mötesplats i området. Heden ska dessutom länka samman befintliga bostadsområden och fungera som en naturlig centrumbildning. Därför har det vid utformningen av området lagts stor vikt vid placeringen av olika funktioner och kopplingen mellan dem, säger Johanna Thuresson och Malin Palmgren, ansvariga planarkitekter, i ett uttalande.

Byggstarten beräknas bli 2021.