I veckan kom både månatliga Mäklarpanelen från Fastighetsmäklarförbundet och kvartalsvisa Mäklarinsikt från Mäklarsamfundet – och de är inte överens.

BILD: George Hodan/PublicDomainPictures

Enligt Mäklarpanelen tror fortsatt fler mäklare på prisuppgång än en nedgång. Andelen som tror på sjunkande priser det kommande kvartalet har minskat från 24 till 19 procent de senaste fyra veckorna. De som tror på prisuppgång har ökat från 27 till 36 procent. Resterande 45 procent spår stillastående marknad.

Samtidigt visar Mäklarinsikt att majoriteten av deras mäklare tror på sjunkande priser och svagare efterfrågan kommande kvartal. Av småhusmäklarna tror 79 procent på en nedgång och bland bostadsrättsmäklarna är det 81 procent. 20 respektive 16 procent spår stillastående.

Sammanfattningsvis kan åtminstone konstateras att inte ens hos den mer optimistiska Mäklarpanelen är det fler än en dryg tredjedel som tror på ökande priser på bostadsmarknaden kommande kvartal.