Då vill bostadsrättsföreningar neka köpare

Det finns gott om tillfällen där svenskarna anser det berättigat att neka en köpare tillträde till en bostadsrättsförening.

Det visar Sveriges Bostadsrättsrapport 2019, framtagen av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC).

Toppar listan för när köpare bör nekas gör avsikten att hyra ut i andra hand – 63 procent anser det berättigat att stoppa ett sådant köp. Åsikten ökar också markant med åldern, i åldersgruppen 18-30 tycker 51 procent att köparen ska nekas medan det i gruppen 51-65 är hela 73 procent.

På andra plats kommer dåliga referenser och på tredje betalningsanmärkningar. Det kan noteras att svenskarna hellre ser en tidigare straffad (20 procent vill neka) som medlem i sin bostadsrättsförening än någon som saknar svenskt medborgarskap (24 procent vill neka).

Att en bostadsrättsförening nekar en köpare medlemskap kan få stora konsekvenser för säljaren.

– Det kan nämligen medföra att affären mellan köparen och säljaren blir ogiltig. Om styrelsen är oaktsam vid bedömningen av en ny medlem och säljaren inte skulle få samma pris för sin bostad som den nekade köparen gett, kan ledamöterna bli personligen skadeståndsansvariga, säger Stefan Lindberg, affärsområdeschef juridik på SBC, i en kommentar till rapporten.

Han säger att det inte är ovanligt att en styrelse nekar en köpare för att säljaren har brustit i sina åtaganden.

– Prövningen får dock enbart baseras på köparens kvalifikationer.

Som kuriosa kan också nämnas att två procent av 31- till 40-åringarna, och inga andra, anser det berättigat att neka personer över 65 år att köpa en bostad.

KÄLLA: Sveriges Bostadsrättscentrum