Stor spridning bland toppnoteringarna i landet

Mäklarhuset undersökte tretton bostadsmarknader i landet för att se när de toppade och hur prisutvecklingen sett ut sedan dess. Svaret blev att det rått stora skillnader på när de olika marknaderna toppat och hur det gått.

Toppen kom först till Örebro, för 25 månader sedan, och senast till Lund där den inföll så nyligen som för fem månader sedan.

– Vår undersökning visar att det är stora skillnader i när toppen infann sig på respektive bostadsmarknad, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset, i ett uttalande.

Vad gäller priserna har de fallit mest i Linköping, -18,3 procent, och minst i Helsingborg som klarat sig undan med -2,9 procent.

– Bostadsmarknaden beskrivs gärna som en homogen marknad med Stockholm, Göteborg och Malmö i fokus. Vår studie pekar på stora skillnader över landet och att svängningarna i marknaden generellt är större utanför våra tre största städer, säger Erik Wikander.

Han menar att en investering i eget boende varit positivt sett över tid, men att de som klev in på marknaden när den låg på topp haft en tuff utveckling.

– Detta pekar tydligt på behovet av att alltid tänka långsiktigt kring det egna boendet och ha goda marginaler i sin ekonomi.

Studien har utgått från 2010, 2015 och från när marknaden låg som högst i de tretton kommunerna.

KÄLLA: Mäklarhuset