Det råder lågtryck på svensk byggmarknad – 11 500 färre bostäder än förra året kommer att påbörjas i år.

Dessutom antas antalet påbörjade bostäder falla med 38 procent mellan toppen 2017 och 2020. Av dessa bedöms bostadsrätterna stå för hela 76 procent.

Det rapporterar Prognoscentret.

De menar bland annat att en överproduktion av bostadsrätter i kombination med bankkrav och vikande priser kraftigt har minskat viljan att köpa bostad på ritning.

Först 2021 kommer bostadsbyggandet att vända upp igen, spår Prognoscentret.

– Vår prognos grundas på att branschen slutligen når en gräns för hur lite som kan byggas givet ett fortsatt stort demografiskt behov, säger Tomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, i ett uttalande.

Han menar dock också att utvecklingen kommer att skilja sig geografiskt.

– Just nu är det intresant att analysera byggmarknaden ur ett regionalt perspektiv. Det är lätt hänt att bevakningen får ett Stockholmsfokus då många som skriver om till exempel bostadsmarknaden sitter där, mig själv inkluderad.

KÄLLA; Prognoscentret AB