Nästan var femte svensk mellan 18 och 34 år har fått ändra sina framtidsplaner efter att det förstärkta amorteringskravet infördes för ett år sedan.

Det visar en Sifoundersökning i samarbete med mäklarfirman Bjurfors.

17 procent av de tillfrågade i åldersspannet svarade att amorteringskravet och skuldkvottaket har påverkat framtidsplanerna. I populationen i stort, 18-79 år, ligger siffran på 11 procent.

– Det stärkta amorteringskravet har fått flera konsekvenser. En av dessa är att unga fått svårare att komma in på bostadsmarknaden, en grupp som redan hade det svårt med de gamla reglerna. Det är olyckligt på flera sätt, säger Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Stockholm.

Han menar att kravet skapat rekordhöga trösklar för unga att ta sig in på marknaden, och att det minskat rörligheten på marknaden.

– Inför amorteringskravet var det många som slog till och köpte bostad med de gamla reglerna. Efter det har många valt att skjuta på sina flyttplaner när de inser hur dyrt det blir att ta nya lån. Vi behöver konkreta och långsiktiga förslag som stimulerar rörligheten så att fler flyttkedjor skapas.