Svensk Mäklarstatistik: Sjunkande priser

Januari månads siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna fortsätter att sjunka.

Både bostadsrätter och villor sjönk, liksom förra månaden, med -1 procent. Dock ligger årstakten stilla och visar oförändrade priser jämfört med januari 2018.

Vad gäller bostadsrätter var månadsförändringen -1 procent utom i Malmöområdet. Där var priserna oförändrade centralt och gick upp 1 procent i Stormalmö.

– När det gäller årstakten kan vi konstatera att alla centrala delar nu ligger på plus. Storstadsområdena uppvisar en blandad bild med Stormalmö på plus, Storgöteborg oförändrat och Storstockholm på minus, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande.

Villapriserna å sin sida har stått still i Storgöteborg och minskat med -1 procent i Stormalmö och Storstockholm den senaste månaden.

Omsättningen på marknaden är fortsatt hög trots det något avvaktande klimatet.

– Under januari såldes drygt 10 600 bostäder i Sverige, räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018, – 6 procent, men fler än både 2017 och 2016, +8 respektive +13 procent, säger Per-Arne Sandegren.