Prisnivån på nyproduktion avskräcker köpare

En Hemnetundersökning med drygt 4000 deltagare visar att en majoritet av bostadsköparna är tveksamma till nyproduktion. Anledningen är prisnivån.

37 procent sade att de inte kan tänka sig nyproduktion överhuvudtaget, medan ytterligare 25 procent var tveksamma.

– Man kan tolka undersökningen på olika sätt. En möjlig tolkning är att mycket av den nyproduktion som finns på marknaden inte matchar efterfrågan just nu. Tidigare ansågs nyproduktion billig men nu ser vi i många fall att de ligger betydligt över bostäder i successionsmarknaden prismässigt, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Över hälften, 54 procent, av de tveksamma angav just prisnivån. 32 procent tycker istället att husen är fula.

Av de 38 procent som tvärtom kunde tänka sig en nyproducerad lägenhet sade majoriteten att huvudskälet var litet behov av underhåll, medan många också tyckte att det är en fördel att vara först i en lägenhet.