500 nya lägenheter till Masthuggskajen

Avtalet är undertecknat och klart – Riksbyggen bygger drygt 500 nya lägenheter vid Masthuggskajen i Göteborg.

Illustration av Första Långgatan. BILD: Riksbyggen

Bostäderna kommer att ta upp fyra nya kvarter vilka byggs etappvis.

– Det här är en av Riksbyggens största satsningar i Göteborg någonsin. Vi tar med oss den kunskap Riksbyggen under åren byggt upp när det gäller social- och miljömässig hållbarhet. En viktigt del är att bygga en stadsdel för alla. En stadsdel där det gamla möter det nya och som kommer att kännas både global och lokal på samma gång, säger Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen Bostad Väst.

Bland bostäderna kommer det att finnas både ungdomsettor och flexibla planlösningar, från ett till fem rum och kök. 40 procent ska utformas för att passa familjer.

I utformningen av området fokuseras på hållbarhet. Det betyder bland annat att ekosystemtjänsterna maximeras, vilket görs med genomtänkta val av växter och analys av klimatanpassningsfuktioner. Överallt där det är möjligt införs solcellsanläggningar och de boende säkerställs medlemskap i fordonspool samt cykelparkering.

Riksbyggen kommer att använda sina erfarenheter från Brf Viva, med målsättningen att bli Sveriges mest hållbara bostadsområde.

Masthuggskajen ingår i den första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden.