Svenskt Kvalitetsindex: Personlig service utmanar digitala tjänster

2018 års undersökning från Svenskt Kvalitetsindex för bolån, fastighetslån, privatlån och sparande visar att personlig service utmanar digitala tjänster.

De senaste åren har lättillgängliga digitala plattformar varit en konkurrensfördel för bankerna, men under 2018 stärkte mer traditionella aktörer sina positioner genom att erbjuda fysiska möten och personlig kontakt i högre utsträckning. Detta påverkade kundnöjdheten i positiv riktning.

Det skedde under året en försiktig återhämtning i branschen som sedan 2016 då kundnöjdheten för samtliga aktörer rörde sig nedåt.

– Vi har ju sett en förflyttning mot digitala, nischade tjänster men årets resultat tyder på att pendeln kanske håller på att svänga tillbaka, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Vad gäller bolån så har privatkunderna blivit något nöjdare under året. De svarar att konkurrenskraftiga räntor är det viktigaste, men de vill också ha bra service. Nöjdast är de med Länsförsäkringar bank, följda av Skandia och SBAB.

Källa: SKI