Mäklare får yrkesförbud – sålde hus till sig själv efter vilseledande pris

En fastighetsmäklare i Värmland får sin registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen återkallad efter multipla varningar i ett och samma ärende. Det vill säga: yrkesförbud.

Till att börja med köpte mäklaren ett hus i anslutning till sitt uppdrag att sälja det – det tog elva dagar efter att förmedlingsuppdraget upphört innan mannen fick en skrivelse från dödsboet med ett erbjudande om att köpa fastigheten.

FMI skriver att ”det framstår som anmärkningsvärt om detta erbjudande lämnats till dig utan någon föregående kontakt där du uttryckt intresse för fastigheten”. Att mannens hustru var medköpare var också bidragande eftersom han är skyldig att anmäla närståendeförmedling. Två varningar.

Vilseledande prisuppgift och bristande journalföring

Mäklaren hade också lagt ut huset för 1,4 miljoner kronor trots att han själv värderat det till 900 000 och sedermera köpte det för 410 000. Detta då det enligt honom inte inkom något bud som översteg 350 000. Anmälaren menar dock att det inkommit ett om just 900 000 som hen blivit avrådd att anta.

Värderingen ”framstår mot denna bakgrund som felaktig och dåligt underbyggd”, menar FMI med kommentaren att ”det kan även ifrågasättas om du har agerat opartiskt vid din värdering”. Detta ensamt ledde dock inte till någon varning, utan den kom av den vilseledande prisuppgiften, ett omvänt lockpris som skilde sig 55 procent mellan värdering och marknadsföring. Som FMI skriver: ”Skälen för detta är oklara”.

Det finns heller vare sig journal eller en anbudsförteckning över försäljningen: ytterligare två varningar.

Själv god man för dödsboet

Som grädde på moset såldes huset av ett dödsbo där han själv var en av två goda män som undertecknade bouppteckningen.

Fastighetsmäklarinspektionen menar att hans övriga förseelser i och med det måste bedömas ännu allvarligare eftersom han i rollen ”haft ytterligare insyn i dödsboets ekonomiska situation och därmed haft möjlighet att nyttja den informationen” för att köpa huset billigare.

Mäklaren ville dra sig tillbaka

Till sitt försvar säger mäklaren att det inte inkommit något bud om 900 000 och att köpet aldrig var menat som något kap eftersom ”marknadsintresset inte översteg 350 000”.

Gården var i dåligt skick men passade honom eftersom han hade för avsikt att sluta som fastighetsmäklare, ägna sig åt renovering och få en fin tid tillsammans med sin fru.