Fler mäklare än någonsin varnade 2018

 

Av 566 anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen – flest någonsin – ledde 150 till en påföljd av något slag: erinran, varning eller återkallelse.

Den siffran är nästintill en fördubbling sedan de två föregående åren, 2016 med 67 och 2017 med 84. Enda gången påföljderna klättrat över 100-strecket tidigare var 2012 då det togs 111 beslut om disciplinåtgärder.

Samtidigt fick hela åtta personer sina registreringar återkallade, vilket inte hänt sedan 2003.

Vad gäller anmälningarna handlade de flesta om ”god fastighetsmäklarsed” följt av ”mäklarens agerande”. Först på tredje plats kom ”pris i marknadsföring”, det vill säga lockpriser, något som tidigare toppat listan tre år i rad.

Bristande anbudsförteckningar största boven

Av anmälningar som resulterat i påföljd var anbudsförteckningar den största boven. Brist på sådana ledde till 36 varningar och 9 erinranden, vilket är mer än dubbelt så mycket som tvåan på listan, objektsbeskrivning.

Fem av dem som fick sina registreringar återkallade hade inte svarat på förelägganden, två levde inte upp till ”redbarhet och lämplighet” och den åttonde hamnade under ”övrigt” vilket inte specificeras.

Se disciplinnämndens beslut 2018 här, och jämförelser sedan år 2000 här (pdf-filer).