Veidekke spår halverat byggande

BILD: Veidekke

I dag tisdag offentliggjordes Veidekkes nya marknadsrapport och i den konstateras att bostadsbyggandet fortsätter att falla. De beräknar att antalet påbörjade bostäder kommer att falla mot cirka 35 000 bostäder de närmaste åren, det vill säga en halvering jämfört med 2016 och 2017.

Samtidigt menar de i rapporten att fallet kan fortsätta ytterligare till följd av kreditrestriktionerna.

– Kreditrestriktionerna biter betydligt hårdare mot den samlade bostadsefterfrågan än vad myndigheterna medger, men framför allt drabbas unga och förstagångsköpare klart hårdare, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, i ett uttalande.

Han menar att Finansinspektionen blandar bort korten genom att kommentera enskilda åtgärder istället för de samlade effekterna.

– De förändringar som nu sker på bostadsmarknaden gör det sannolikt att såväl SCB om Boverket lägger för optimistiska prognoser.